Tỳ Hưu tương truyền: “Kỳ long vật dụng, trấn tà khí, hung sát, thủ hộ trạch vận”.
1./ Người đương quyền chức nên dùng.
2./ Người tham tài chớ dùng, người âm sát, nộ hỏa chớ dùng.
Cụ thể:
+++Thủ hộ địa vận gia trạch phản phệ tử khí tụ sinh khí, tuy nhiên tỳ hưu cũng phản phệ người tính tình tham bạo, sát khí quá nặng.
=> Nhân chi tướng phàm người mắt lộ hung quang thời thường ẩn gian chi sát, tâm địa gian sảo bất lương thời dùng tỳ hưu không những đạt cầu danh lợi mà còn tối kỵ hung hiểm dẫn họa sát thân vong.
=> Người tính khí thất thường, mưu cầu vô đạo, thời cũng không bền vững.
Cho nên nói, dụng phong thủy chi vật cầu công danh phú quý cũng nên cân nhắc cho chu toàn vậy.

A – !!! – Mệnh Mộc – Hình tướng Thuỷ – !!!
=> Nên chọn “ Tỳ Hưu” đá ngọc xanh đen.
=> Chủ về văn cách, cơ mưu, quyền biến.
=> Thích hợp chính trị gia, lãnh đạo .
@ Đặt nơi bàn làm việc, trấn tà khí, tụ lộc sinh tài.
@ Kết hợp tiểu mộc kỳ vật tụ sinh khí, trấn tử khí.
Đối với người làm lãnh đạo khi đặt “ Tỳ Hưu” nơi làm việc sẽ giảm bớt phiền toái, tránh được thị phi, tiểu nhân ám toán, xa gian nịnh, gần người tài.
Lòng cầu tiến, khát kẻ hiền tài “ Tỳ Hưu” có tác dụng hội ngộ nhân trung ( gặp được người có tài đức giúp đỡ).

B – !!! – Mệnh Hoả – Hình tướng Mộc – !!!
=> Nên chọn “ Tỳ Hưu” đá ngọc xanh hồng, đỏ.
=> Chủ về văn võ song toàn
=> Văn ra quyết sách – võ định chiến lược.
=> Thích hợp người làm tham mưu, cố vấn, tư vấn.
@@@ Đặt nơi bàn làm việc, trấn hung sát, tụ tài bốn phương.
@@@ Kết hợp tiểu mộc kỳ vật tụ sinh khí, cân bằng âm dương nhị khí.
Đối với vai trò người tham mưu, cố vấn, tư vấn khi đặt “ Tỳ Hưu” nơi làm việc sẽ tạo cho tinh thần luôn bình tĩnh và lòng tự tin, nâng cao tính sáng tạo và quyết đoán khi lựa chọn phương sách.

C – !!! – Mệnh Thổ – Hình tướng hoả – !!!
=> Nên chọn “ Tỳ Hưu” đá ngọc đỏ, hồng, vàng.
=> Chủ về trí dũng.
=> Trí tuệ minh mẫn, quyết sách nhanh chóng.
=>Thích hợp người làm điều hành, lãnh đạo, nhà sản xuất.
@@@ Đặt nơi bàn làm việc, nâng cao tinh thần, trí tuệ.
@@@ Tụ khí bốn phương, trấn sát điềm hung.
Đối với vai trò người điều hành, lãnh đạo khi đặt “ Tỳ Hưu” nơi làm việc sẽ tạo cho tinh thần an ổn, không trí trang trọng và tạo cho môi trường làm việc hiệu quả tăng cao.

D – !!! – Mệnh Kim – Hình tướng Thổ – !!!
=> Nên chọn “ Tỳ Hưu” đá ngọc trắng, vàng.
=> Chủ về quyết đoán, mưu trí.
=> Thích hợp doanh nhân, kinh doanh thương mại.
@@@ Đặt nơi bàn làm việc tác dụng trấn điểm hung sát, tụ khí sinh tài lộc.
@@@ Gia tăng lợi nhuận , quyết sách đúng đắn và gặp nhiều vận may.
Đối với vai trò khi là doanh nhân, nhà đầu tư khi đặt “ Tỳ Hưu” nơi làm việc sẽ tạo cho họ vận may tề nhiên, hạo khí nhiên đãng, sinh tài tụ bảo.

E – !!! – Mệnh Thuỷ – Hình tướng Kim – !!!
=> Nên chọn “ Tỳ Hưu” đá ngọc đen, trắng.
=> Chủ về lãnh đạo cấp cao, điều hành, ban bố quyết sách.
=> Thích hợp nhân vật lớn, đại diện một phương lĩnh vực.
@@@ Đặt nơi bàn làm việc tác dụng trấn hung sát, tăng thần khí cá nhân, tụ lộc bảo.
@@@ Gia tăng khí vận, gặp nhiều nhân tài.
Đối với vai trò người đưa ra quyết sách khi đặt “ Tỳ Hưu” nơi làm việc sẽ tạo cho họ những sáng tạo và đường lối đúng đắn khi lựa chọn kênh đầu tư, và những lĩnh vực phát triển trong tương lai , họ sẽ có những giác quan nhạy bén hơn, đồng thời phân tích, nhìn nhận sự việc, hiện tượng tốt hơn.