Kiến Thức Môn Tử Vi Lý Số 

Sao Chính Tinh

Lục Sát Tinh

Lục Bại Tinh

 • Sao Đại Hao
 • Sao Tiểu Hao
 • Sao Tang Môn
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Thiên Khốc
 • Sao Thiên Hư

Nhóm Tứ Hóa

 • Sao Hóa Quyền
 • Sao Hóa Lộc
 • Sao Hóa Khoa
 • Sao Hóa Kỵ

Nhóm Tứ Linh

 • Sao Long Trì
 • Sao Phượng Các
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Hoa Cái

Nhóm Tứ Đức

 • Sao Thiên Đức
 • Sao Nguyệt Đức
 • Sao Phúc Đức
 • Sao Long Đức

Tuần – Triệt

 • Sao Tuần Không
 • Sao Triệt Lộ

Vòng Tràng Sinh 

 • Tràng Sinh
 • Mộc Dục
 • Quan Đới
 • Lâm Quan
 • Đế Vượng
 • Suy
 • Bệnh
 • Tử
 • Mộ
 • Tuyệt
 • Thai
 • Dưỡng

Vòng Lộc Tồn 

 • Sao Lộc Tồn
 • Sao Bác Sĩ
 • Sao Lực Sĩ
 • Sao Kình Dường
 • Sao Thanh Long
 • Sao Tiểu Hao
 • Sao Tướng Quân
 • Sao Quốc Ấn
 • Sao Thiên Hỷ
 • Sao Tấu Thư
 • Sao Phi Liêm
 • Sao Hỷ Thần
 • Sao Bệnh Phù
 • Sao Đại Hao
 • Sao Phục Binh
 • Sao Quan Phủ
 • Sao Đà La

Vòng Thái Tuế

 • Sao Thái Tuế
 • Sao Thiếu Dương
 • Sao Tang Môn
 • Sao Thiếu Âm
 • Sao Quan Phù
 • Sao Tử Phù
 • Sao Tuế Phá
 • Sao Long Đức
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Phúc Đức
 • Sao Điếu Khách
 • Sao Trực Phù

Bộ Sao Trung Phụ Tinh

 • Sao Tả Phù
 • Sao Hữu Bật

 

 • Sao Văn Xương
 • Sao Văn Khúc

 

 • Sao Thiên Khôi
 • Sao Thiên Việt

 

 • Sao Đào Hoa
 • Sao Hồng Loan

 

 • Sao Tam Thai
 • Sao Bát Tọa

 

 • Sao Ân Quang
 • Sao Thiên Quý

 

 • Sao Thai Phụ
 • Sao Phong Cáo

 

 • Sao Thiên Diêu
 • Sao Thiên Y

 

 • Sao Thiên Tài
 • Sao Thiên Thọ

 

 • Sao Thiên Giải
 • Sao Địa Giải

 

 • Sao Thiên Thương
 • Sao Thiên Sứ

 

 • Sao Thiên Thương
 • Sao Thiên Sứ

 

 • Sao Thiên La
 • Sao Địa Võng

 

 • Sao Kiếp Sát
 • Sao Lưu Hà

 

 • Sao Cô Thần
 • Sao Quả Tú

Các Bộ Sao Khác

 • Sao Thiên Mã
 • Sao Thiên Hình
 • Sao Thiên Trù
 • Sao Thiên Quan
 • Sao Thiên Phúc
 • Sao Đường Phù
 • Sao Thiên Không
 • Sao Đẩu Quân
 • Sao Phá Toái

Kiến Thức Phong Thủy & Các Bộ Môn

 • Kiến Thức Cơ sở 
 • Phong Thủy Địa Lý
 • Phong Thủy Huyền Không
 • Phong Thủy Bát Trạch
 • Thiên Văn Học
 • Lịch Pháp – Tiết Khí
 • Chu Dịch – Kinh Dịch
 • Kỳ Môn – Độn Giáp
 • Lục Nhâm
 • Bát Quái Đại Độn
 • Khổng Minh Thần Toán
 • Mệnh – Trọng – Quý
 • Hoa Mai Dịch Số
 • Thái Ất
 • Nhân Tướng Học
 • Khí Công
 • Y Học Cổ Truyền
 • Đạo Giáo
 • Phật Giáo
 • Đạo Đức Kinh
 • Tứ Thư
 • Ngũ Kinh
 • Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
 • Binh Pháp Tôn Tử
 • Binh Thư Yếu Lược
 • Ngọc Hạp Ký
 • Đông Chu Liệt Quốc
 • Xuân Thu Chiến Quốc
 • Tam Quốc Diễn Nghĩa
 • Thần Nông Bản Thảo
 • Hoàng Đế Nội Kinh
 • Thủy Hử
 • Đặt Tên Cho Con Theo Âm Dương Ngũ Hành
 • Cách Chọn Ngày Giờ Tốt Cho Mọi Việc
 • Danh Nhân Lịch Sử
 • Nhân Vật & Sự Kiện