Bảng Báo Giá Dịch Vụ

1.Cố vấn vận thế cho Cá nhân – 10,000,000 vnd 

 • Tư vấn, phân tích cho cá nhân về vận mệnh bao gồm các vấn đề:

Vận thế tốt xấu trong năm bao gồm các tình huống có thể xảy ra, cũng như giải pháp cho những việc tốt xấu đó.

Phân tích vận thế hưng suy về lĩnh vực theo yêu cầu: ( Thị trường bđs, Chứng khoán, Vàng, Tài chính, Lương thực…)

Ngày giờ tháng năm tốt xấu theo bát tự của thân chủ. Bao gồm: Ngày giờ tốt xấu cho ( Xuất hành, buôn bán, ký kết hợp đồng, khai trương, hợp tác…..)

Chọn tuổi đối tác, nhân viên theo bát tự bản mệnh thân chủ

2. Cố vấn vận thế cho Doanh nghiệp – 100,000,000 vnd 

 • Tư vấn, phân tích cho Doanh nghiệp về vận thế của Doanh nghiệp
 1. Giai đoạn hưng suy của Doanh Nghiệp.
 2. Vận thế của thành viên Cổ đông, Giám đốc, Quản lý, Nhân viên.
 3. Phân tích lĩnh vực phù hợp với sự phát triển của Doanh Nghiệp.
 4. Phân tích địa thế, vận khí Phong thủy của Công ty, Nhà máy.
 5. Ngày giờ tháng năm tốt xấu cho người Đại diện Doanh nghiệp vào các việc như: Ký hợp đồng, Hợp tác, Mua bán, Xuất hành, Khai trương, Tổ chức sự kiện, Tổ chức chương trình truyền thông.
 6. Chọn đối tác, nhân viên theo bát tự, phân tích vận mệnh.

3.Tư vấn xem mệnh – Gói 1 ( 5,000,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân trên 25 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

4.Tư vấn xem mệnh – Gói 2 ( 3,000,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân trên 20 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

5.Tư vấn xem mệnh – Gói 3 ( 1,500,000 vnd )

 • Xem vận mệnh trọn đời cho cá nhân dưới 20 tuổi.
 1. Bát tự luận giải.
 2. Luận giải Tính danh ( Họ tên )
 3. Luận giải Tướng mệnh.
 4. Luận giải lá số Tử vi + Vận hạn tốt xấu trọn đời.
 5. Phong thủy bản mệnh.

6.Đặt tính danh ( Đặt tên cho con ) Theo Bát tự – 500,000 vnd 

 • Họ tên ảnh hưởng đến số mệnh của con người không ?

Cổ nhân đã đúc kết kinh nghiệm xem mệnh hàng ngàn năm nay và chỉ ra rằng: Họ tên ảnh hưởng tới số mệnh, vậy nên khi trẻ mới sinh, quý phụ huynh cẩn thận nên xem bát tự để biết được trẻ đang có bản mệnh vượng hay suy, ngũ hành thiếu khuyết hay không để từ đó bổ trợ bằng cách đặt tên có ngũ hành đang khuyết để cân bằng âm dương ngũ hành cho bát tự. Có như vậy, cuộc đời của trẻ sẽ phát triển ổn định hơn, bình an và ít gặp tai họa hơn.

7.Đặt tên cửa hàng, shop hợp phong thủy – 1,000,000 vnd

 • Thương hiệu của cửa hàng, shop có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt cửa hàng, shop ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

8.Đặt tên nhà hàng, khách sạn hợp phong thủy – 2,000,000 vnd 

 • Thương hiệu của cửa hàng, shop có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt cửa hàng, shop ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

9.Đặt tên công ty hợp phong thủy – 5,000,000 vnd

 • Thương hiệu của cửa hàng, shop có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt cửa hàng, shop ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

10.Đặt tên thương hiệu hợp phong thủy – 10,000,000 vnd

 • Thương hiệu của cửa hàng, shop có hợp phong thủy với bát tự của chủ đăng ký kinh doanh hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của việc làm ăn kinh doanh 10%.
 • Địa thế nơi đặt cửa hàng, shop ảnh hưởng tới việc làm ăn 30%.
 • Phận dã khu vực ảnh hưởng tới việc làm ăn 20%.
 • Hướng và bố cục sắp xếp của cửa hàng ảnh hưởng 10%.
 • Mệnh của chủ đăng ký kinh doanh, cổ đông ảnh hưởng 30%.

11.Luận giải lá số tử vi Trọn đời – 3,000,000 vnd

 • Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.
 • Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu từng năm cho đến hết cuộc đời.

12.Luận giải lá số tử vi 10 năm – 1,500,000 vnd

 • Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.
 • Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 10 năm.

13.Luận giải lá số tử vi 5 năm – 500,000 vnd 

 • Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.
 • Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 05 năm.

14.Luận giải lá số tử vi 1 năm – 200,000 vnd

 • Luận giải 12 cung trên lá số về cuộc đời, cũng như sự ảnh hưởng tốt xấu đến cuộc đời thông qua lá số Tử vi.
 • Đưa ra dự đoán về các đại tiểu hạn tốt xấu trong 01 năm.

15.Sổ tay ngày giờ tốt cho các việc theo năm – 1,000,000 vnd

 • Lập sổ tay ngày giờ tốt xấu trong một năm theo bát tự bản mệnh.
 • Ngày giờ tốt cho việc Xuất hành.
 • Ngày giờ tốt cho Ký kết hợp đồng.
 • Ngày giờ tốt cho việc Khai trương.
 • Ngày giờ tốt cho việc Động thổ, Đổ sàn, Cất nóc, Nhập trạch.
 • Ngày giờ tốt cho Cưới hỏi ( Nếu có ).
 • Ngày giờ tốt cho việc Mua bán ( Đất đai, nhà, xe, v.v…)
 • Ngày giờ tốt cho việc Tuyển dụng, Sản xuất…
 • Ngày giờ tốt cho việc Sửa chữa…

16.Định hướng khởi nghiệp, đầu tư theo mệnh – Cá nhân ( 5,000,000 vnd )

 • Phân tích tổng hợp vận mệnh thông qua các môn học thuật:
 1. Phân tích Bát tự
 2. Phân tích Họ tên
 3. Phân tích Tướng mệnh
 4. Phân tích Lá số tử vi
 5. Phân tích nơi sinh, nơi ở.
 • Đưa ra dẫn chứng, đồng thời đưa ra dự đoán cho lĩnh vực phù hợp nhất cho Thân chủ về định hướng khởi nghiệp, cũng như lĩnh vực đầu tư hợp mệnh nhất.

17.Định hướng khởi nghiệp, đầu tư theo mệnh – Doanh nghiệp ( 20,000,000 )

 • Phân tích tổng hợp vận mệnh thông qua các môn học thuật:
 1. Phân tích Bát tự của các Thành viên cổ đông.
 2. Phân tích Họ tên của các Thành viên cổ đông
 3. Phân tích Tướng mệnh của các Thành viên cổ đông
 4. Phân tích Lá số tử vi của các Thành viên cổ đông
 5. Phân tích nơi sinh, nơi ở của các Thành viên cổ đông
 6. Phân tích Địa thế, phận dã, phương hướng, vị trí tốt cho Doanh nghiệp lựa chọn làm nơi đặt Văn phòng, Công ty, Nhà máy.
 • Đưa ra dẫn chứng, đồng thời đưa ra dự đoán cho lĩnh vực phù hợp nhất cho Thân chủ về định hướng khởi nghiệp, cũng như lĩnh vực đầu tư hợp mệnh nhất.

18.Chọn ngày giờ tốt sinh con (Sinh mổ ) – 500,000 vnd

 • Đối với các trường hợp sinh tự nhiên được tôi cũng khuyên quý gia chủ nên để sinh tự nhiên: Bởi Thông minh do mệnh, Giàu sang, Thọ yểu do trời.
 • Đối với các trường hợp Bác sỹ khuyên phải sinh Mổ, quý gia chủ nên cố gắng chọn ngày giờ tốt nhất mà sát ngày dự sinh nhất để giúp cho con cái có được một Lá số Tử vi đẹp. Như vậy phần nào cũng đã cải mệnh cho trẻ, tuy chỉ hưởng 70% cách cục đó.

19.Tư vấn kiến trúc hợp phong thủy – Trọn gói ( 30,000 vnd/ m2 )

 • Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:
 1. Họ và tên.
 2. Giới tính.
 3. Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 4. Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 5. Địa chỉ đầy đủ nơi dự định xây dựng.
 6. Định vị google map nơi dự định xây dựng.
 7. Chỉ định thực tế nơi dự định xây dựng.
 8. Kèm theo thông tin như trên về các thành viên sống chung.

Hồ sơ Phong thủy:

 1. Phân tích vận mệnh và số vận của Gia chủ.
 2. Phân tích Địa thế tốt xấu
 3. Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo bản mệnh.
 4. Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 5. Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Ngôi nhà.
 6. Chọn Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Bát trạch mệnh.
 7. Chọn Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 8. Bố cục Nội – Ngoại ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh, Vị trí giếng, bể ngầm,téc nước, bể phốt hợp phương vị ).
 9. Vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 10. Tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn ( Nếu có ).
 11. Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch.
 12. Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu và giải pháp.
 13. Những lưu ý trong cuộc sống hàng ngày trong phong thủy.
 14. Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng bố cục Nội – Ngoại ngôi nhà bố trí theo Phong thủy.
 • Lưu ý: Chi phí 30,000/m2 chưa bao gồm Bản vẽ Kiến trúc, bản vẽ kết cấu, xây dựng, bản vẽ nội thất, điện nước, xin phép xây dựng.
 • Gia chủ có nhu cầu thuê Đơn vị Thiết kế Kiến Trúc,thi công chúng tôi đều có Đơn vị uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý.

20.Tư vấn quy hoạch dự án Đô thị, nghỉ dưỡng, bds công nghiệp, bds du lịch sinh thái hợp phong thủy. ( 1% Vốn đầu tư )

 • Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.
 1. Họ và tên.
 2. Giới tính.
 3. Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 4. Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 5. Sơ đồ mảnh đất.
 6. Chỉ định thực tế hiện trạng khu vực quy hoạch.
 7. Địa chỉ đầy đủ nơi dự định xây dựng.
 8. Định vị google map nơi dự định xây dựng.
 9. Nội dung quy hoạch về dự án bđs.
 • Hồ sơ Phong thủy:
 1. Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư.
 2. Phân tích Địa thế tốt xấu
 3. Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 4. Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 5. Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 6. Chọn Hướng cổng, Hướng nhà cho Trụ sở, Trung tâm, Chung cư.
 7. Chọn Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 8. Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 9. Vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 10. Tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 11. Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch.
 12. Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu và giải pháp.
 13. Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch bố cục vị trí các công trình theo yêu cầu của dự án + Bản vẽ kiến trúc mô phỏng về ý tưởng.

21.Tìm đất địa thế tốt quy hoạch dự án Đô thị, nghỉ dưỡng, bds công nghiệp, bds du lịch sinh thái hợp phong thủy. ( 1% Vốn đầu tư )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Nội dung quy hoạch về dự án bđs.

Hồ sơ Phong Thủy:

 • Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư.
 • Phân tích Địa thế tốt xấu
 • Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 • Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 • Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 • Chọn Hướng cổng, Hướng nhà cho Trụ sở, Trung tâm, Chung cư.
 • Chọn Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 • Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 • Vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 • Tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 • Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch.
 • Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu và giải pháp.
 • Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch bố cục vị trí các công trình theo yêu cầu của dự án + Bản vẽ kiến trúc mô phỏng về ý tưởng.

22.Sửa chữa, cải tạo quy hoạch dự án bds bị lỗi phong thủy ( 1% Vốn đầu tư )

 • Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.
 1. Họ và tên.
 2. Giới tính.
 3. Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 4. Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 5. Sơ đồ mảnh đất.
 6. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch.
 7. Bản vẽ sơ đồ quy hoạch kiến trúc.
 8. Địa chỉ đầy đủ nơi dự định xây dựng.
 9. Định vị google map nơi dự định xây dựng.
 10. Chỉ định thực tế hiện trạng khu vực dự án.
 11. Nội dung quy hoạch về dự án bđs.

Hồ sơ Phong Thủy:

 • Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư.
 • Phân tích Địa thế tốt xấu
 • Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 • Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 • Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng cho Trụ sở, Trung tâm, Chung cư.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 • Phân tích Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 • Phân tích vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 • Phân tích & tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 • Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch.
 • Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu và giải pháp.
 • Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch sửa đổi bố cục vị trí các công trình theo yêu cầu của dự án + Bản vẽ kiến trúc mô phỏng về ý tưởng sửa đổi hợp Phong thủy.

23.Xem phong thủy đất đai, nhà cửa, công ty, nhà máy. ( 20,000 vnd/ m2 )

 • Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.
 1. Họ và tên.
 2. Giới tính.
 3. Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 4. Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 5. Sơ đồ mảnh đất.
 6. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch.
 7. Bản vẽ sơ đồ quy hoạch kiến trúc.
 8. Địa chỉ đầy đủ nơi dự định xây dựng, đã có công trình.
 9. Định vị google map nơi dự định xây dựng, đã có công trình.
 10. Chỉ định thực tế nơi cần xem phong thủy.
 11. Mục đích sử dụng về dự án bđs, nhà ở, công ty, nhà máy.

Hồ sơ Phong Thủy:

 • Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư, Gia chủ.
 • Phân tích Địa thế tốt xấu
 • Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 • Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 • Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng cho Trụ sở, Trung tâm, Nhà ở.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 • Phân tích Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 • Phân tích vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 • Phân tích & tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 • Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu.

24.Cải tạo phong thủy đất đai, nhà cửa, công ty, nhà máy. ( 50,000 vnd/m2 )

 • Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.
 1. Họ và tên.
 2. Giới tính.
 3. Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 4. Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 5. Sơ đồ mảnh đất.
 6. Bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch.
 7. Bản vẽ sơ đồ quy hoạch kiến trúc.
 8. Địa chỉ đầy đủ nơi cần cải tạo.
 9. Định vị google map nơi cần cải tạo.
 10. Chỉ định thực tế nơi cần cải tạo.
 11. Mục đích sử dụng về dự án bđs, nhà ở, công ty, nhà máy.

Hồ sơ Phong Thủy:

 • Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư, Gia chủ.
 • Phân tích Địa thế tốt xấu
 • Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 • Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 • Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng cho Trụ sở, Trung tâm, Nhà ở.
 • Phân tích Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 • Phân tích Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 • Phân tích vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 • Phân tích & tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 • Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu, và các giải pháp. Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch. .
 • Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch sửa đổi bố cục vị trí các công trình theo yêu cầu của dự án + Bản vẽ kiến trúc cảnh quan mô phỏng về ý tưởng sửa đổi hợp Phong thủy.

25.Tìm đất, nhà ở, cửa hàng, công ty, xưởng hợp phong thủy ( 50,000 vnd/ m2 )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của Chủ Đầu Tư.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Mục đích sử dụng về bđs.

Hồ sơ Phong Thủy:

 • Phân tích vận mệnh và số vận của Chủ Đầu Tư.
 • Phân tích Địa thế tốt xấu
 • Phân tích Phương vị phận dã tốt xấu theo vận cục.
 • Phân tích Vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục tốt xấu.
 • Phân tích Hướng tốt xấu cho Mảnh đất và Trạch vận.
 • Chọn Hướng cổng, Hướng nhà cho Trụ sở, Trung tâm, Chung cư.
 • Chọn Hướng cổng, Hướng nhà tốt theo Vòng trường sinh.
 • Bố cục ngôi nhà hợp Phong thủy ( Vị trí Phòng khách, Phòng thờ, Phòng ngủ, Phòng bếp, Phòng ăn, Kho, Vệ sinh,
 • Vị trí phương vị nguồn cấp thoát nước, nguồn cấp điện.
 • Tư vấn trang trí nội ngoại thất: Sơn, Nội thất, Trang trí, tiểu cảnh ban công, trong nhà, Tiểu cảnh sân vườn.
 • Các phương pháp Trấn trạch, tăng khí vận gia trạch.
 • Đưa ra dự đoán các giai đoạn tốt xấu và giải pháp.
 • Kèm bản vẽ sơ đồ mặt bằng quy hoạch bố cục vị trí các công trình theo yêu cầu của dự án + Bản vẽ kiến trúc mô phỏng về ý tưởng.

26.Xem mệnh – phong thủy trong quản lý nhân sự ( 2,000,000 vnd/ 1 người )

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của Chủ Doanh Nghiệp.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất.

Thông tin các thành viên trong công ty cần cung cấp:

Giám đốc, quản lý, nhân viên…..

Ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng vào các vị trí.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.
 • Hồ sơ của Nhân sự trong công ty và ứng viên.

Hồ sơ nhân sự:

Phân tích vận mệnh, vận hội của Nhân sự.

Phân tích Bát tự

Phân tích Họ tên

Phân tích Tướng mệnh

Phân tích Lá số tử vi

Phân tích phong thủy nơi sinh, nơi ở.

Tổng kết tính cách, sở năng, sở trường, ưu nhược điểm, cũng như phân tích số mệnh của Nhân sự về Giàu nghèo, Thọ yểu, có tài năng hay không, có đủ năng lực để làm việc và ứng tuyển ở các vị trí đó hay không. Và phân tích chí hướng, lĩnh vực, ngành nghề hợp mệnh của Nhân sự để biết được sự thăng trầm, thịnh suy của họ. Từ đó biết được họ sẽ là người gắn kết với công ty hay chỉ làm tạm thời.

27.Phân tích vận mệnh của người có sức ảnh hưởng. ( 50,000,000 vnd/ người )

Chúng tôi nhận phân tích vận mệnh của bất kỳ ai, chỉ cần quý khách có nhu cầu và cung cấp đầy đủ thông tin về người cần phân tích.

Phân tích số mệnh của lãnh đạo công chức nhà nước.

Phân tích số mệnh của các doanh nhân

Phân tích số mệnh của người nổi tiếng

Phân tích số mệnh của người có sức ảnh hưởng.

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của người cần phân tích số mệnh.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.

Chúng tôi phân tích số mệnh tổng hợp bằng các bước sau:

 • Phân tích Bát tự ( Ngày, giờ, tháng, năm sinh )
 • Phân tích Họ tên.
 • Phân tích Tướng mệnh.
 • Luận giải Lá số Tử vi.
 • Phân tích địa thế nơi sinh, nơi ở tốt xấu.

Tổng hợp vận mệnh và đưa ra các dự đoán tốt xấu có sự ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Và chúng tôi sẽ luôn giữ bí mật cho khách hàng.

28.Phân tích đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu ( 10 – 100,000,000 vnd )

Tùy theo sức ảnh hưởng mà chi phí sẽ cao hay thấp.

Thông tin cần cung cấp: Thông tin của người cần phân tích số mệnh.

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Địa chỉ cụ thể nơi sinh, nơi ở.
 • Định vị google map nơi sinh, nơi ở.

Chúng tôi phân tích số mệnh tổng hợp bằng các bước sau:

 • Phân tích Bát tự ( Ngày, giờ, tháng, năm sinh )
 • Phân tích Họ tên.
 • Phân tích Tướng mệnh.
 • Luận giải Lá số Tử vi.
 • Phân tích địa thế nơi sinh, nơi ở tốt xấu.

Tổng hợp vận mệnh và đưa ra các dự đoán tốt xấu có sự ảnh hưởng đến cuộc đời của họ. Và chúng tôi sẽ luôn giữ bí mật cho khách hàng.

29.Phân tích dự đoán sự hưng suy của bất kỳ lĩnh vực ( 10 – 100,000,000 vnd )

Tùy theo lĩnh vực yêu cầu.

30.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân loại 1 ( 100,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu lên tới Tam công.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).

Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

31.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân loại 2 ( 50,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu lên tới Cửu khanh.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

32.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân loại 3 ( 25,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu đủ năng lực hưởng sự  Phú quý.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).

Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

33.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho cá nhân loại 4 ( 10,000,000 vnd )

Địa thế phát cho con cháu thành đạt, giàu sang.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).

Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

34.Xem địa thế tốt xấu đặt mộ cho cá nhân ( 5,000,000 vnd )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin sau:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )
 • Địa chỉ rõ ràng nơi dự định đặt mộ.
 • Định vị google map nơi dự định đặt mộ.
 • Chỉ định thực tế vị trí nơi dự định đặt mộ.

Phân tích địa thế tốt xấu.

Phân tích phương vị, phận dã tốt xấu.

Phân tích vận thế theo Đại cục, Trung cục, Tiểu cục.

Chọn vị trí đặt huyệt mộ và hướng.

35.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ loại 1 ( Phí 1 tỷ )

Huyệt vương giả, 3 – 5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang phú quý, quyền cao, chức trọng. Kéo dài 4 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

36.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ loại 2 ( 500,000,000 vnd )

Huyệt vũ hầu, 4 – 6 phát. Con cháu hưởng giàu sang, phú quý, danh tiễng lẫy lừng. Kéo dài 3 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

37.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ loại 3 ( 250,000,000 vnd )

Huyệt tam công, 3 – 5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang, thăng quan tiến chức, kinh thương phát tài. Kéo dài 2 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

38.Tìm địa thế tốt quy hoạch lăng mộ cho dòng họ loại 4 ( 150,000,000 vnd )

Huyệt cửu khanh, 3–5 đời phát. Con cháu hưởng giàu sang, thăng quan, tiến chức, đứng đầu tỉnh về danh tài. Kéo dài 2 đời.

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )

39.Xem địa thế tốt xấu đặt lăng mộ cho dòng họ ( 50,000,000 vnd )

Quý khách cần cung cấp các Thông tin của các thành viên trong Nội tộc:

 • Họ và tên.
 • Giới tính.
 • Ảnh chụp chân dung rõ khuôn mặt.
 • Ngày giờ tháng năm sinh ( Ghi rõ âm hoặc dương lịch ).
 • Ngày giờ tháng năm mất ( Đối với người đã mất )
 • Địa chỉ cụ thể nơi Nghĩa trang dòng họ.
 • Định vị google map nơi Nghĩa trang dòng họ.
 • Chỉ định thực tế nơi Nghĩa trang dòng họ.
 • Phân tích địa thế tốt xấu.
 • Phân tích phương vị phận dã tốt xấu.
 • Phân tích vận thế tốt xấu.
 • Dự đoán các năm tốt xấu.
 • Đưa ra các giải pháp cải tạo nếu phong thủy không tốt.